bei 592 × 888 in .
Gebenstorf, Aargau, Schweiz :  Wasserschloss der Schweiz - Biberskulptur   ©  2011  Jochen Keute,  Frankfurt am Main  # AG-1130118

Gebenstorf, Aargau, Schweiz : Wasserschloss der Schweiz – Biberskulptur © 2011 Jochen Keute, Frankfurt am Main # AG-1130118